bilgi@mermergrup.com.tr
+90 312 612 30 48
+90 312 612 2 550

Kalite ve Çevre Politikası

Kalite ve Çevre Politikası

Dünya nüfusu her geçen yıl artmakta ancak dünyamızın yüz ölçümü değişmemektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli başarılarından biri; yaşlı gezegenimizin doğal kaynaklarının korunması, bugünkü ve gelecekteki tüm kuşaklar için sürdürülebilir temiz çevre ve güvenli gıdaya ulaşımın sağlanmasının garanti alına alınması olacaktır.

Ürün geliştirme sürecinden başlayarak, faaliyetlerimizin her aşamasında Şirketimizin temel amaçları aşağıdaki gibidir:

-Enerji sektörünün ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni ve yaratıcı çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

-Ürün ve hizmet kalitemizle müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilir, dinamik bir şirket olmak,

-Ürün portföyümüzde, yeni, teknolojik, enerji güvenliğine uygun, çevre dostu yakıtlara yer vermek,
-Üretim sürecinde, ürün bulaşıklarını önleyici tedbirleri almak,

-Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılayarak, çevreyi korumak,

-Çevrenin ve insan sağlığı ile can ve mal güvenliğinin korunması hedeflerini kapsayan Üçlü Sorumluluk kapsamındaki taahhütlerimizi yerine getirmek,

-Herhangi bir acil durum ve kaza için önleyici tedbirleri almak,

-Tüm süreçlerde her türlü kaynak tüketimini optimize ederek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak,

-Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar birlikte çalıştığımız herkesle çevrenin korunması konusunda işbirliği yapmak,

-Üretim, taşıma, depolama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucunda oluşabilecek kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini sağlamak, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek

-Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

-Faaliyetlerimizin her aşamasında sürekli iyileştirmeyi hedeflemek,